#79 Skapa förutsägbarhet

Npf på jobbet: tips 5(7)

Temat ’npf på jobbet’ fortsätter med tips nummer 5: Skapa förutsägbarhet.

Många med autism har ett rikt detaljseende men samtidigt begränsad förmåga att skapa en begriplig helhet av dessa detaljer. Man får ständigt kämpa med att förstå vad som pågår och kan sällan slappna av. Världen blir oförutsägbar och otrygg. Vad som helst kan ju hända.

Tänk dig att du ska lägga ett 1000-bitars pussel. Pusselbitarna ligger uthällda på bordet, huller om buller. Men du har inte tillgång till kartongen med bild på framsidan som visar vad pusslet ska föreställa. Då är det inte så enkelt att lägga pusslet. Även om du lägger mycket tid och energi på uppgiften så är det inte säkert att du lyckas.

Lägg pusslet åt medarbetaren

Genom att skapa förutsägbarhet lägger du pusslet — eller i alla fall ramen — åt medarbetaren som då lättare förstår sammanhanget. Det ger en känsla av trygghet vilket minskar stress och oro. Det sparar mycket energi som i stället kan användas till att utföra sitt arbete på ett bra sätt.'

Hur kan du skapa förutsägbarhet där du är ledare?

Några förslag till dig är:

 • Skapa tydlighet i allt. Till exempel rutiner, riktlinjer, mötesagendor och arbetsbeskrivningar.
 • Skapa översiktligt schema för månaden, veckan och dagen.
 • Använd skriftliga instruktioner.
 • Visualisera med bilder eller foton.
 • Besvara frågorna
  • Vad ska jag göra?
  • Varför?
  • Var ska jag göra det?
  • När?
  • Med vem?
  • Hur?
  • Vad ska hända sedan?


Ett annat sammanhang

Till dig som är ledare i ett annat sammanhang — byt ut ordet medarbetare till barn, ungdom, elev, brukare eller det ord som passar där du är ledare. Den viktiga uppmaningen till dig är densamma:

Hur kan du skapa förutsägbarhet där du är ledare?


Fler tips

>> #1: Läs på om npf 
>> #2: Coacha dig själv 
>> #3: Skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö>>
>> #4: Våga fråga


Vill du ladda ner alla 7 tips på en gång hittar du dem här:
>> 7 tips vid adhd och autism på jobbet

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf - hemma, på jobbet, på fritiden


Kategorier: Fungerande vardag med npf, Hjälpsamma strategier, Npf på jobbet