Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Syftet med integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Denna integritetspolicy gäller för denna webbplats och andra interaktioner du kan ha med oss (till exempel när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, anmäler dig till ett webinar, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier).  

Vi är personuppgiftsansvariga
Bredvid NPF-coach AB med organisationsnummer 559363-0600 och adress Längdhoppsvägen 26, 564 34 Bankeryd ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Bredvid NPF-coach AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter. Vi gör det utifrån följande rättsliga grunder:  
  - Ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras  
  - Berättigat intresse - att kunna besvara förfrågningar och bokningar  
  - Berättigat intresse - att kunna sköta fakturering och bokföring  
  - Den registrerade har lämnat samtycke

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande
1. KONTAKTFÖRFRÅGNINGAR OCH BOKNINGAR:
Vi sparar namn, mejladress, mobiltelefonnummer, innehåll i ämnesrad och meddelande för att kunna ta emot och besvara kontaktförfrågningar och bokningar via webbformulär, mejl, sms eller telefon. Uppgifterna raderas när förfrågan/bokningen är hanterad.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Vi sparar namn och mailadress hos vår mailleverantör New Zenler för utskick av gratisprodukter, informationsmail och kampanjer. Du fyller själv i uppgifterna och samtycker till behandling av uppgifterna när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. VID INDIVIDUELL COACHING:
Ditt namn tillsammans med mailadress eller telefonnummer finns registrerad i en klientlogg. Syftet är att kunna leverera vår tjänst till dig. Vi för inte journal. NPF-coachen skriver endast anteckningar för eget bruk. Efter avslutad individuell coaching raderas anteckningarna.
 
4. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
Köp via vår hemsida: För- och efternamn, personnummer, adress, mailadress, telefonnummer. Syftet med behandlingen är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe.

Köp via faktura: För- och efternamn, adress, mailadress. Syftet med behandlingen är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får uppgifterna personligen från dig när du köper via faktura. Dina uppgifter sparas i vårt ekonomisystem Visma.

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.  

5. I KURSER OCH MEDLEMSKAP:
Ditt namn och mailadress finns registrerad i vår kursportal New Zenler då det är din inloggning till den kurs eller medlemskap som du har köpt. Betalar du kurs eller medlemsskap via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.

Vi spelar in gruppsamtal om alla deltagare samtycker till inspelning. Inspelningen sparas på kurssidan för att du som deltagare ska kunna lyssna i efterhand om du har missat ett gruppsamtal. Samtalen finns kvar under en vecka och raderas därefter.

6. PÅ WEBSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.  

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected]  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).   

Tredjepartslänkar

Vi kan inkludera länkar till tredje parts-webbplatser, tillägg och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarcookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får tillgång till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se Cookie Policy.