#68 Förtydliga övergångar

Sommartips 7

Övergångar kan vara trixiga. Först ska man sluta med något. Sen uppstår ett mellanrum. Och sedan ska man komma i gång med något nytt. Det här kräver förmågor som är nedsatta för många med npf.

För att kompensera för det som är svårt kan du:

- Göra övergångar förutsägbara

  • Tydliggör de olika stegen och vad som förväntas i dem.
  • Tänk ’först – sedan’. Först gör vi detta. Sedan det här. Då kan mellanrummet försvinna och starten underlättas för att man liksom är i farten redan.
  • Ibland går inte mellanrummet att planera bort. Glöm då inte bort att göra också mellanrummet förutsägbart och tydligt.

- Visualisera och kommunicera

- Ge tillräckligt med tid för att förbereda sig mentalt


Med tydliga övergångar minskar du stress och oro. Risken minskar att det uppstår ett problematiskt beteende som beror på att övergången kräver förmågor som barnet ännu inte har.

Du hjälper ditt barn att lyckas. Det är en fin sak.


Mer tips och inspiration

>> 10 sommartips till npf-familjen

       #1 Ta hand om dig själv
       #2 Skapa förutsägbarhet
       #3 Kompensera för det som är svårt
       #4 Ge tid och plats för återhämtning
       #5 Låt barnet bestämma      
       #6 Hitta nödutgångar


Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf


Kategorier: : Fungerande vardag med npf, Hjälpsamma strategier