Hur kan jag hjälpa dig som är ideell ledare i en förening?

För er som vill göra er verksamhet tillgänglig för alla

Som ideell ledare i en idrottsförening eller kyrka möter du varje vecka barn och ungdomar. Statistiskt sett har några av dem någon npf-diagnos.

Utan kunskap om npf, förståelse för de behov som ligger bakom barnets/ungdomens beteende och konkreta verktyg att möta dessa behov riskerar ni att hamna i en negativ spiral.

Du som ledare får lägga allt mer tid och kraft på att hantera olika situationer istället för att ägna er åt den aktivitet du leder. Barnet/ungdomen riskerar att inte lyckas, inte känna samhörighet och till slut hoppa av aktiviteten.

Jag stödjer er att förändra detta med hjälp av föreläsning/utbildning och coaching – på plats hos er eller via zoom. Ni ledare blir kunniga, medvetna, stödjande och förutsägbara. Det är nyckeln till att barn och ungdomar ska trivas och utvecklas hos er – något som både barnen och ni som förening får glädje av.

Tips och inspiration hittar du på startsidan.

Hur har jag hjälpt andra föreningar?

”Boel har visat vägen, hjälpt våra ledare och varit en stöttande kraft.  

2014 startade vi IF Hallby Cykel, sedan dess har vi haft som ambition att vara en förening med grupper från nybörjare till elit. Mycket har gått bra, klubben har växt med många nya medlemmar.    

Trots detta har vi saknat något. När jag tog kontakt med Boel kring frågan hur vi kan bredda vår verksamhet ännu mer så föddes idéen om en grupp för barn och ungdomar med npf.    

Utan Bredvid NPF-coach hade vi varken kunnat eller vågat dra igång npf-satsningen.
Numera kan vi med stolthet säga att vi är en förening för alla, från nybörjare till elit.”  

Eskil Laago
Ordförande IF Hallby Cykel 

Nedan kan du läsa och lyssna mer om stigcyklingen för barn och unga med NPF i Hallby:

Stigcykling NPF i Hallby:
>> Information och anmälan

Destination Jönköping:
>> Från utanförskap till gemenskap

”Boels kompetens och förmåga att träna ledare och hjälpa till i bemötandet av
NPF-familjer har varit ovärderligt.

Vi på Sport for Life har under vecka 28 en återkommande familje- och sportvecka på Gullbrannagården. Inför 2022 ville ta ett nytt grepp och göra veckan mer inkluderande för alla åldrar och samtidigt bredda oss och skapa bättre förutsättningar för personer med NPF att kunna vara med.  

Vi hade som ett led i detta förmånen att ha Boel med oss både inför och under veckan. Det gav en trygghet och stabilitet i ledarteamet som spred sig ut över hela veckan som vi inte skulle ha haft annars. Boels ytterligare bidrag med både föreläsning och individuella coachingsamtal för familjer var oerhört uppskattat och gav veckan den spetskompetens och kvalitet som vi vill ha och eftersträvar.  

Vi är med andra ord inte bara nöjda med Boels förmåga att förmedla sin kompetens vidare utan även hennes varma sätt att bemöta människor oavsett tidigare erfarenheter av NPF. Vi ser mer än gärna ett fortsatt gott samarbete med Boel och kan varmt rekommendera henne till andra liknande sammanhang.”

Johan Lagerbeck
Verksamhetsledare Sport for Life