FÖRELÄSNING

Trygga läger med npf

Har du varit ledare på läger och mött jobbiga barn? Barn som utmanar, hamnar i konflikter eller beter sig annorlunda?

Tänk om anledningen bakom beteendet är att barnet kämpar med dolda utmaningar som beror på adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf)?

Det här är föreläsningen som syftar till att rusta er ledare att skapa roliga och trygga läger också för barn och ungdomar med npf.

Med lite kunskap om npf kommer du att känna igen symptomen på barnets dolda utmaningar. Du kommer bemöta barnen på ett nytt sätt och du kommer ha verktyg för att förebygga och hantera problematiska beteenden genom att du blir stödjande och förutsägbar. 

Föreläsningen kombineras med fördel med en workshop där ni direkt omsätter era nya kunskaper om npf till hur ni konkret planerar och genomför lägret för att skapa trygga läger också för barn med npf.

För dig som:

  • är ansvarig för läger
  • är ledare på läger

FÖRELÄSARE

Boel Olin

Npf-förälder, kognitiv npf-coach, föreläsare och VD för Bredvid NPF-coach.

Min inspiration och drivkraft är mina två barn som båda har flera npf-diagnoser och relaterade tillstånd. Jag vet av egen erfarenhet hur kämpig, utmanande och utmattande vardagen kan vara.

Men jag har också fått uppleva när det vänder! Det vill jag dela vidare till dig som vill få vardagen med npf att fungera - hemma, på jobbet eller på fritiden. 💚


Varma ord från referenser

"Vi på Sport for Life har varje sommar en familje- och sportvecka på Gullbrannagården. Inför detta år ville ta ett nytt grepp och göra veckan mer inkluderande för alla åldrar och samtidigt bredda oss och skapa bättre förutsättningar för för personer med NPF att kunna vara med.

Vi hade som ett led i detta förmånen att ha Boel med oss både inför och under veckan. Hennes kompetens och förmåga att ödmjukt och med respekt både träna övriga ledare inför veckan men också hjälpa till i bemötandet av NPF-familjer under veckan har varit ovärderligt.  

Det gav en trygghet och stabilitet i ledarteamet som spred sig ut över hela veckan som vi inte skulle ha haft annars.    

Boels ytterligare bidrag med både föreläsning och individuella coachingsamtal för familjer var oerhört uppskattat och gav veckan den spetskompetens och kvalitet som vi vill ha och eftersträvar.    

Vi är med andra ord inte bara nöjda med Boels förmåga att förmedla sin kompetens vidare utan även hennes varma sätt att bemöta människor oavsett tidigare erfarenheter av NPF.  Vi ser mer än gärna ett fortsatt gott samarbete med Boel och kan rekommendera henne varmt till andra liknande sammanhang." 

Johan Lagerbeck
Verksamhetsledare Sport for Life

Hör av dig om du är intresserad