#77 Skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö

Npf på jobbet: tips 3(7)

Många medarbetare vågar inte berätta om sin diagnos eller sina svårigheter på grund av rädsla för negativa attityder, fördomar, stigmatisering och diskriminering.

Det gör det mycket svårare att be om stöd från dig som ledare eller från kollegor när man faktiskt behöver det. Det får negativa konsekvenser för alla.

Därför är det viktigt att du som ledare aktivt och medvetet arbetar för att skapa en arbetsmiljö där var och en får vara sig själv, där man vill berätta och vågar visa sig sårbar.

Hur då?

Vad kan du göra idag för att bidra till en trygg och tillåtande arbetsmiljö? Här kommer några tips och idéer:

  • Tänk på hur du pratar om och med andra. Att uttrycka sig kritiskt eller nedlåtande om andra sprider sig snabbt och blir en negativ jargong.
  • Stå emot skämt på andras bekostnad. Om till exempel adhd är något man driver med på fikarasten — hur ska man då våga berätta att man har det? Säg ifrån direkt att så gör vi inte här. Att inte säga något är att ge sitt godkännande.
  • Föregå med gott exempel. Visa att du är öppen, vänlig och respektfull mot alla. Uppmuntra olikheter och visa att du ser värdet av mångfald.
  • Prata om vad rättvisa är. Är det att alla får samma sak? Eller att var och en får det hen behöver?
  • Våga visa dig sårbar. Det öppnar upp för att fler vågar visa sig sårbara. Det inbjuder till viktiga samtal i arbetsgruppen som ökar förståelsen för varandra. Det leder till ökad samhörighet och trygghet vilket i sin tur skapar arbetsglädje.

Ett annat sammanhang?

Är du ledare i ett annat sammanhang än på jobbet? Byt ut ordet medarbetare till barn, elev eller det ord som passar in i ditt sammanhang. Den viktiga frågan till dig är densamma. Vad kan du göra för att bidra till en trygg och tillåtande arbetsmiljö?

Fler tips

>> #1: Läs på om npf 
>> #2: Coacha dig själv 

Om du inte orkar vänta på ett nytt tips per vecka, så kan du redan nu ladda ner alla 7 tipsen på en gång.

>> 7 tips vid adhd och autism på jobbet


Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf - hemma, på jobbet, på fritiden


Kategorier: : Fungerande vardag med npf, Goda relationer