#20 Kampen om framsätet

Har du ett barn med npf-problematik som styr och ställer i familjen? Går barnets behov före alla andras för att ni till varje pris vill undvika stora känsloutbrott?

Det finns ett sätt att både undvika utbrott och få andras behov tillgodosedda samtidigt.

1000-bitars pussel

Ett kärnsymptom vid autism är förmågan att uppmärksamma detaljer med alla sinnen. Överallt. Hela tiden. En av baksidorna av detta är att det är svårt att skapa en helhet av alla detaljer. Det blir som ett 1000-bitars pussel som måste läggas för att få varje situation begriplig.

Varje gång en liten detalj förändras blir det som att hela pusslet rivs upp och måste läggas igen. Det skapar så klart stress och tar mycket energi. Om jag dessutom redan ’går på rött’ finns stor risk att en liten förändrad detalj leder till ett okontrollerat känsloutbrott. Jag orkar nämligen varken lägga pusslet igen eller hantera den jobbiga känslan när situationen är oförutsägbar.

Skapa rutiner

En hjälpsam strategi är att skapa rutiner så att olika situationer i vardagen hela tiden är på samma sätt. Pusslet är redan klart. Jag sparar mycket energi och vardagen blir mer fungerande. Så långt allt väl. Problemet uppstår när rutinerna innebär att andras behov och önskningar hela tiden får stå tillbaka.

Som npf-förälder kan detta bli ett svårt dilemma. Många föräldrar jag coachar upplever att barnet med npf-diagnos styr allt. Att barnet hela tiden måste få som hen vill och att alla andra måste anpassa sig för att barnet inte ska få ett utbrott. Det känns inte rätt mot övriga familjemedlemmar, kompisar och andra runtomkring. Hur ska man lösa detta dilemma?

Jag vill presentera ett sätt att få både och. Både bra rutiner som underlättar för barnet med npf och samtidigt ta hänsyn till andras behov.

Kampen om framsätet

Vi tar ett exempel som utgår ifrån en kille på 10 år som har autism. Vi kan kalla honom Lukas. Det är viktigt för honom med rutiner. En rutin är att han alltid sitter fram i bilen. Det har fungerat bra fram tills nu när lillasyster blivit äldre och också vill sitta fram. Varje gång de ska åka med bilen blir det bråk om vem som ska sitta i framsätet.

Föräldrarna tänker först att lillasyster får stå tillbaka. Det är viktigare att förhindra att Lukas får ett utbrott varje gång vi ska åka med bilen. Dels tar det mycket energi av alla och dels blir familjen ofta försenade vilket skapar ännu mera stress.

Lösningen på kampen om framsätet

Men vad är det som är viktigt för Lukas egentligen? Det är behovet av förutsägbarhet och begriplighet. Inte att få sitta fram. Föräldrarna involverar därför båda barnen och de formar tillsammans en ny rutin där båda barnen får sina behov och önskemål tillgodosedda. Måndag, onsdag och fredag sitter Lukas fram. Tisdag, torsdag och lördag sitter lillasyster fram. Söndag sitter mamma eller pappa fram. Rutinen beskriver de i text och bild och sätter upp i hallen och i bilen.

Exemplet kanske är banalt, men går att applicera på vilken rutin som helst.

Hur är det hos dig?

Upplever du att ditt barn med npf styr allt? Att alla andra måste anpassa sig hela tiden? Fundera på om ni tillsammans kan skapa nya rutiner där fler får sina behov tillgodosedda. Det kanske inte är innehållet i rutinen som är det viktigaste utan just att det är en rutin som gör vardagen förutsägbar och begriplig.

Just i övergången till en ny rutin kan det väcka oro. Men ge inte upp. Snart har det blivit en nya rutin och ordningen är återställd. Du har uppnått både förutsägbarhet för ditt barn med npf och att alla andra inte måste anpassa sig hela tiden.

Vill du ha stöd?

Vill du ha stöd i att utforma nya rutiner som tar hänsyn till fler behov? Boka ett coachande samtal eller läs mer om hur jag kan hjälpa dig.


Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf

Kategorier: : Fungerande vardag med npf, Goda relationer, Hjälpsamma strategier