#82 "Avbryt mig inte"

- Avbryt mig inte!

Chefen säger argt ifrån inför alla på mötet. Han har blivit avbruten gång på gång och nu får det vara nog. Roger slutar tvärt att prata och skammen blossar röd på hans hals.

- Förlåt.

Han vet mycket väl att det är oartigt att avbryta och förstår att andra blir sura på honom. Men han vet inte hur han ska kunna hejda sig. Det tänkta blir det sagda.

Roger har berättat för sin chef att han misstänker att han har ADHD. Chefen vet dock inte så mycket om ADHD och Roger har inte fått hjälp att hitta sina strategier som underlättar för det som är svårt. Så problemen med att han avbryter andra bara fortsätter. 

Allt fler av kollegorna ger uttryck för hur de irriterar sig på hans sätt. Chefen går från mötet med en bekymrad rynka i pannan.

Vad kan du göra?

Har du en Roger på din arbetsplats? Vad kan du som ledare göra för att underlätta för honom, för hela arbetsgruppen och för dig själv?

Som ledare behöver du ha lite kunskap om adhd och andra npf-diagnoser så du inte misstolkar medarbetarnas beteende. Roger avbryter inte för att han vill. Han gör det för att han inte kan hejda impulsen att säga det han tänker. Då hjälper det inte att säga ifrån.

Du behöver verktyg för att förstå och hantera utmanande situationer och skapa förutsättningar för medarbetare att nå sin potential. Genom att skapa en trygg och tillåtande miljö vågar Roger berätta också för sina kollegor om sitt sätt att fungera. Det ger förståelse och bidrar till att fler vågar berätta om sina utmaningar. Med ett coachande förhållningssätt bjuder du in Roger till gemensam problemlösning.

Vad skulle då bli möjligt?

Vad blir möjligt när du som ledare aktivt arbetar för att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv också för medarbetare med adhd, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf)?

Ökad trivsel och arbetsglädje. Det leder till ökade prestationer och leveranser vilket i sin tur ger högre lönsamhet.

Win-win. 💚

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf - hemma, på jobbet, på fritiden


Kategorier: Fungerande vardag med npf, Hjälpsamma strategier, Npf på jobbet