#73 Privilegiet att kunna förutspå

Kan du förutspå vad som ska hända?

Vår hjärna är fenomenal på det. Den gör ständigt tusentals förutsägelser om vad som ska hända i nästa millisekund. Det skulle nämligen ta alltför lång tid att vänta in vad sinnena förmedlar innan hjärnan gör dig redo att handla.

Ett exempel är när du läser en bok. Hjärnan gissar nästa ord och är redo med sin tolkning redan innan ögat har hunnit registrera ordet och informationen har nått hjärnan. Vi gör detta helt omedvetet – tills det blir fel. Då backar vi och läser om.

Hjärnan gör som fotbollsmålvakten inför en straffspark. Använder sin erfarenhet och kunskap, förutspår åt vilket håll sparken kommer att läggas och slänger sig i samma sekund som foten träffar bollen. Skulle hen vänta tills hen ser vart bollen är på väg, så är det för sent.

Ett privilegium…

Hjärnans fantastiska förmåga att använda tidigare kunskaper och erfarenheter till att göra förutsägelser, gör världen förutsägbar. Du är beredd på vad som ska hända. Du kan vara lugn och trygg och känna att du behärskar situationen. Tänk vilket privilegium! Det underlättar enormt i vardagen.

… fast inte för alla

Men. Detta privilegium är inte för alla. Många med autism har tyvärr begränsad förmåga att kunna förutse vad som ska hända. I stället måste den med autism hela tiden vara på sin vakt. Vad som helst kan ju hända. Världen blir oförutsägbar och otrygg. Man får ständigt kämpa med att förstå vad som pågår och kan sällan slappna av. Du kan ju föreställa dig hur mycket obehag detta skapar och hur mycket energi detta tar – varje dag.

Vilka hjältar!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) är tillstånd som beror på att hjärnan tidigt tar en annan utvecklingsväg än den mest typiska, och som gör att hjärnan hanterar information på ett annorlunda sätt. Begränsad förmåga att förutse vad som ska hända är ett exempel på detta ’annorlunda’.

Ju mer jag lär mig om autism, ju mer växer min respekt för hur människor med autism hanterar livet – trots stora utmaningar. Vilka hjältar!

Vill du underlätta?

Öka din kunskap om autism. Då kommer du automatiskt möta personen med allt större respekt och nyfikenhet. Det gör skillnad.

Hjälp till att skapa tydliga och visuella strukturer och rutiner. Berätta i förväg om vad som ska hända, när, med vem, hur, varför och vad som ska hända sen. Då gör du situationen mer förutsägbar. Det gör skillnad.


Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf


Kategorier: Fungerande vardag med npf, Kunskap om diagnoser