#60 Stöd i mellanrummen

Mellanrum. De finns överallt. Har du tänkt på det? De kan vara allt från någon minut till flera månader, ibland år.

I skolan är det ofta rasterna som är mellanrummen. För pedagoger en välbehövlig och välförtjänt paus. För många elever likaså. Men för några en oförutsägbar och därmed otrygg stund mellan två lektioner.

Hemma är det ofta helger och lov som är mellanrummen. För föräldrar en välbehövlig och välförtjänt paus. För många barn likaså. Men för några en oförutsägbar och därmed otrygg tid mellan två skolveckor eller terminer.

Många problematiska situationer uppstår just i mellanrummen. Marginalen att hantera stressen och oron som kommer ur oförutsägbarheten minskar ju längre in på terminen vi kommer. Det skapar låsningar, stora känsloutbrott och oförmåga att hejda impulsen till handling just i stunden.

Gör mellanrummen förutsägbara

Var finns era mellanrum? När du väl fått syn på dem kan du göra också dessa stunder förutsägbara. Du stödjer ditt barn i mellanrummen genom att tänka igenom dem i förväg. Skapa rutiner, struktur och tydlighet i vad som förväntas hända. Ge barnet svar på de viktiga frågorna vad, varför, när, var, hur, med vem, hur länge, vad händer sen.

Barnet behöver då inte lägga energi på att själv försöka skapa begriplighet och förutsägbarhet. Du ger du barnet en känsla av trygghet, minskar stress och oro. Det sparar energi som barnet istället kan lägga på det hen ska göra. Det skapar förutsättningar att stapla små succéer på varandra. Det bygger självkänsla och självförtroende.

Mellanrum för dig som förälder

Det finns också andra mellanrum där många oroliga föräldrar och kämpande barn väntar. Väntar på utredning. Väntar på utprovning av medicin. Väntar på hjälp att få vardagen att fungera. Som befinner sig i ett vakuum medan kaoset hemma och/eller i skolan fortsätter dag ut och dag in.

Är du en av dem? Du kan få stöd i mellanrummet. Npf-coaching är för dig och ditt barn – med eller utan diagnos. Npf-coaching hjälper er här och nu.

Jag hjälper dig som förälder. 

- Att förstå och acceptera vilka behov som ligger bakom ditt barns beteende.
- Att hitta dina strategier för en fungerande vardag.
- Att bygga en god relation till ditt barn.
- Att få ny energi att vara ditt bästa jag.

Jag finns bara ett mail, sms eller telefonsamtal bort.
Välkommen 💚

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf


Kategorier: Fungerande vardag med npf, Hjälpsamma strategier