#59 Det måste ju få konsekvenser

Har du hört talas om konsekvenstrappan? Du vet den där beskrivningen av vad som händer om barn inte följer regler. Barnet får varning på varning som ska uppfattas som större och större konsekvenser. Syftet är att få barnet att sluta med ett utmanande beteende.

Jag ser konsekvenstrappan dyka upp ibland. I skolan, på träningen, på lägret, eller kanske hemma. Det brukar vara i samband med barn som utmanar eller hamnar i konflikter. Hur reagerar du på det? Många säger till, talar om att barnet gjort fel och ber hen att sluta.

Men så hjälper det inte. Trots att man har sagt till många gånger, alltmer irriterat och argt. Det problematiska beteendet fortsätter. I ren maktlöshet införs konsekvenstrappan. Beteendet måste ju få konsekvenser.

Funkar det?

Jag förstår känslan av frustration. Men kan det vara så att du (omedvetet)  har utgått ifrån att alla barn kan, om de bara vill? 

Men tänk om det inte stämmer? Tänk om det är precis tvärtom. Att alla barn vill – om de bara kan. Då fungerar ingen konsekvenstrappa i världen. För situationen begär något av barnet som hen inte har förmåga till. Just nu.

Med överkrav följer misslyckande, skuld och skam. Det dränerar barnet på energi vilket gör att nästa situation också riskerar att fallera. Den negativa spiralen är igång. Så klart vill ingen av oss medverka till detta. Men i ren okunskap är det vad som händer.

Hur ska jag göra då?

Mitt förslag är att istället: 

  1. Se på situationen med nya ögon. Alla barn vill – om de kan.
  2. Ta reda på varför beteendet uppstår. Vilket behov ligger bakom? Vilka förmågor kräver situationen? Är det några av dessa förmågor som barnet inte har – helt eller delvis?
  3. När ni förstått problemet hittar ni tillsammans nya lösningar som kommer möta barnets behov utan att skapa nya problem. Lösningar som kompenserar för det som är svårt just nu och som skapar förutsättningar för barnet att lyckas nästa gång.

Det här blir win-win. Det utmanande beteendet kommer att minska eller kanske upphöra helt. Barnet får hjälp att bryta den negativa spiralen av misslyckanden. Istället hjälps ni åt att börja stapla små succéer på varandra.

Lycka till!

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf


Kategorier: : Fungerande vardag med npf, Goda relationer, Hjälpsamma strategier, Idrottsglädje med npf