Hur kan jag hjälpa er som arbetar i skolan?

För er som vill göra skolan tillgänglig för alla.

I skolan möter du dagligen elever som på grund av npf-problematik har svårigheter i skolan. Utan kunskap om npf, förståelse för de behov som ligger bakom elevens beteende och konkreta verktyg att möta dessa behov riskerar ni att hamna i en negativ spiral.

Du som pedagog får lägga allt mer tid och kraft på att lösa olika situationer som uppstår med och omkring eleven.

Eleven riskerar att bränna all energi på att försöka vara och göra som alla andra, riskerar att bli mobbad och känna utanförskap, riskerar att inte förmå att komma till skolan.

Ambitionen att vara en skola för alla kommer på skam.

Att erbjuda npf-coaching till en elev som är i svårigheter är en viktig pusselbit för att komma vidare i ofta utmanande situationer. Elevens hela liv – skola-fritids-familj-fritid – finns med under coachingen. Detta är en styrka som hjälper alla inblandade.

  • Eleven får stöd att förstå sig själv och får egna verktyg för att hantera sitt liv. 
  • Du och dina kollegor får hjälp att förstå elevens behov och vilka strategier som är hjälpsamma för eleven. Detta underlättar din vardag. 
  • Vårdnadshavare får hjälp att förstå sitt barns behov och får därmed bättre förutsättningar att stödja sitt barn. 
  • Samarbetet mellan hem och skola förstärks.

Tillsammans utvecklar vi elevens lärmiljö och skapar goda förutsättningar för eleven att lyckas i skolan – och därmed i livet!


Gratis tips och inspiration hittar du på startsidan.

Tre sätt vi kan jobba ihop på. Vilket passar er bäst?

Elevcoaching - individuellt

För er som i samverkan med vårdnadshavare vill erbjuda stöd till elev med npf-svårigheter.

Detta ingår:

  • informationsmöte med mentor och elevhälsoteam (EHT) 
  • uppstartsmöte med elev, vårdnadshavare, mentor och representant från EHT 
  • 5×60 minuters coachande samtal med elev 
  • löpande återkoppling via mail till skola och vårdnadshavare – baserat på elevens önskemål 
  • utvärderingsmöte med elev, vårdnadshavare, mentor och representant från EHT

Via zoom eller på plats i Bankeryd med omnejd.

Personalcoaching - individuellt eller i grupp

För dig/er som vill prata med någon med kunskap om och erfarenhet av npf och få konkreta tips att ta med i vardagen.

60 minuters samtal via zoom eller på plats i Bankeryd med omnej.

Föreläsning

För er som vill ha ökad kunskap om npf och hur ni kan anpassa miljö och verksamhet för att kompensera för det som är svårt för elever med npf.

Skräddarsydda föreläsningar utifrån olika personalkategorier och era specifika behov.

På plats hos er eller via zoom.

Hur har jag hjälpt andra i skolan?

”NPF coachingen har gett oss som jobbar i skolan ännu ett viktigt verktyg i verktygslådan.

Att kunna erbjuda coaching till en elev som är i svårigheter upplever vi har varit en pusselbit för att komma vidare i ofta utmanande situationer. NPF-coachen har kunskaper och ett uppdrag som sträcker sig över hela elevens liv; familj-fritid-skola-fritids. Detta ser vi i skolans värld som en styrka.

Coachingen har hjälpt eleven att bli mer bekväm i att uttrycka sina tankar, känslor och behov för skolans personal. Detta har bland annat gjort att vi tillsammans har kunnat vidareutveckla lärmiljön för eleven.

Som coach och samarbetspartner har Boel varit lyhörd för alla parters intressen och behov. Vi har fått möta en coach som utstrålar lugn, värme och professionalitet.

Genom ett välstrukturerat arbete där tydliggörande pedagogik används och med god förmåga att skapa möten med hög trygghetsfaktor för eleven har möjligheter till förändring och ökad förståelse kunnat ske.”

Camilla Junelind

Speciallärare Dalviksskolan

”Bredvid NPF-coach gav vår kostpersonal värdefull kunskap.

Att jobba med mat till barn i förskola och skola innebär att varje dag möta barn med NPF. För att kunna möta barnen på ett bra sätt så att de får den näring och energi de behöver krävs kunskap och förståelse.

Boel på Bredvid NPF-coach genomförde en mycket uppskattad utbildning för vår kostpersonal. Genom föreläsning och workshop fick vi ny kunskap och verktyg som vi har stor nytta av i vår fortsatta vardag!  

Kockarna i centralköket har fått en större förståelse varför de ska göra de egna lådorna och vilken skillnad det kan göra för barnen. Kökspersonalen som möter barnen i skolrestaurangerna har också fått en större förståelse och känner sig mer trygga i hur de ska bemöta barnen i måltidssituationen.” 

Lena Bergström

Kostchef Habo kommun