Hur kan jag hjälpa dig som är vuxen med NPF?

För dig som vill prata med någon som förstår din situation, få konkreta tips att ta med
dig i vardagen och få stöd att utveckla din egen förmåga att förändra din situation.

Har du känt dig annorlunda hela livet, men aldrig fått förklaring med en npf-diagnos? Eller har du kanske nyligen fått en diagnos? Kanske har du barn eller barnbarn som fått en npf-diagnos och du känner igen dig i problematiken?  

Om du inte förstår varför du känner dig annorlunda och får stöd att hantera dina utmaningar, finns det risk att du hamnar i en negativ spiral. Du riskerar sämre hälsa, sämre relationer, minskad möjlighet att arbeta och minskad arbetsinkomst.

Med npf-coaching får du förståelse för hur du fungerar, lär dig konkreta verktyg för en fungerande vardag och utvecklar din egen förmåga att skapa det liv du vill ha.

Det krävs ingen diagnos och du behöver inte stå i kö.

Två sätt vi kan jobba ihop. Vilket passar dig?

Individuellt stöd
Coaching-paket

För dig som snabbt vill förändra din situation och få en fungerande vardag med npf.

Du kommer att:
- öka din kunskap om npf-diagnoser
- lära dig hjälpsamma strategier
- stärka dina relationer
- utveckla din egen förmåga att förändra utmanande situationer.

  • 5 individuella coachningar online med 1-2 veckors mellanrum. 60 minuter varje gång med fullt fokus på dina utmaningar i vardagen. 
  • Löpande stöd mellan coachningarna via mail eller meddelande (mycket uppskattat)

Tillsammans med andra vuxna med npf
Gruppcoaching

För dig som vill förändra din situation och få en fungerande vardag med npf - i varm gemenskap med andra i samma situation.

  • 5 gruppcoachningar online. 90 minuter varje gång. Du får del av kraften i gruppen samtidigt som du får individuellt stöd med just dina utmaningar i vardagen. Du kommer få svar på frågor som du inte ens visste att du hade. Du får pepp och stöd när det känns tungt. Du väljer själv hur aktiv du vill vara under varje träff. 
  • Löpande stöd mellan träffarna genom en privat facebook-grupp. 

Hur har jag hjälpt andra vuxna med npf?

"Coachningen har hjälp mig att förstå diagnosen bättre och börja våga lita mer på mig själv."

Kajsa

Vuxen med ADHD