#32 Stamning – vad är det?

Fler än 90 000 människor i Sverige stammar. (Lika många som bor i Umeå!) Ändå hör jag väldigt sällan att någon pratar om det. För många som stammar är det svårt att göra sin röst hörd. På grund av risken för dåligt bemötande, är man ofta hellre tyst än att visa sin stamning.

Den 22 oktober är det internationella stamningsdagen – ett tillfälle att uppmärksamma och sprida kunskap om stamning. Årets tema är Att bli sedd och hörd:

”Det är dags att bli av med skammen och stigmat kring stamning. Låt oss befria våra röster, säga det vi vill säga och visa vår stamning. Vi har rätt att bli hörda. För vi har en röst.”


Vad är stamning?

Stamning är när man vet vad man vill säga, men har svårt att få ut orden. Det beror inte på att man är nervös eller stressad (även om stamningen då kan förvärras). Stamningen har sin grund i neurobiologiska faktorer som gör att talprocessen är instabil och sårbar. Det gör att talet fungerar ibland, ibland inte.

Hur yttrar sig stamning?

Alla stammar inte på samma sätt, utan det kan visa sig på olika sätt. Stamning kan innebära

  • Blockering: det kommer inte ut något ord eller ljud alls
  • Upprepning: stavelser eller hela ord som upprepas, till exempel ba-ba-banan
  • Förlängning: ljud som förlängs, till exempel ffffrukt

Många som stammar använder olika tekniker komma runt eller förbi stamningen och därmed få ut orden man vill säga. Det kan vara grimaser, rörelser, ljud, konstgjorda pauser eller byta ut ord. Detta kallas sekundär stamning.

Stamning och npf

Stamning är ett av de relaterade tillstånd som kan finnas samtidigt med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättning (npf) hos en och samma individ. Att ’bara’ stamma är tufft nog. Vardagssaker som att beställa mat på restaurang eller ringa ett samtal kan kännas som oöverstigliga hinder. Att dessutom ha någon mer funktionsnedsättning innebär så klart ytterligare svårigheter – se några exempel nedan.

Det kan också vara svårt att förstå vad som är vad. Här behöver logopeder, psykologer och andra professioner samverka mycket mer än vad som sker idag för att hjälpa individen att förstå vad som är vad och hitta rätt behandling och stöd.

Stamning och adhd

Med adhd har du en snabb hjärna som sprutar fram massor med tankar och idéer som du vill förmedla till andra. Och så fastnar orden på väg ut. Vilken frustration det måste skapa!

Stamning och Tourettes syndrom

Att ha Tourettes syndrom innebär att man har tics, det vill säga ofrivilliga, upprepande rörelser och/eller vokala ljud. Om du som stammare också använder rörelser och ljud för att komma förbi blockeringar kan det vara svårt att veta vad som är tics och vad som är så kallad sekundär stamning. Det ser så lika ut på ytan men har helt olika ursprung och funktion. Och därmed också olika sätt att behandla och stödja.

Stamning och autism

Ett av kärnsymptomen vid autism är svårighet att förstå och använda icke verbal kommunikation. Konsekvensen är att man får svårigheter i sociala sammanhang. Om du dessutom stammar, läggs ytterligare en svårighet till. Tänk dig in i situationen att du trots dina svårigheter utifrån autism är med i ett socialt sammanhang och att du har kommit fram till vad du vill säga. Men sen hindrar stamningen orden att komma ut. Åh, så frustrerande!

Hur kan du underlätta för den som stammar?

  • Var en god lyssnare. Visa att du vill höra vad personen vill säga. Ge utrymme att prata och låt personen prata till punkt.
  • Fyll inte i ord. Risken är stor att du gissar fel ord och den som stammar måste börja om igen.
  • Håll ögonkontakt – även om personen som stammar har svårt att göra det. Det visar att du har tid att vänta och är intresserad att lyssna på vad personen vill säga.
  • Fokusera på vad som sägs, inte hur. Uppmuntra inte flytande tal.
  • Våga prata om stamning. Ställ frågor och visa intresse.

Mer om stamning

Vill du lära dig mer om stamning så är här några tips på bra länkar:

Till dig som stammar

Du kan säga vad du vill trots att du stammar!

Jag förstår om det inte känns så eftersom orden ofta hakar upp sig och inte kommer ut som du har tänkt i ditt huvud. Men om det vore sant, då skulle varken skådespelaren och regissören Ingmar Bergman, före detta statsministern Carl Bildt eller alla andra människor som stammar aldrig ha fått säga det de ville.

Du behöver inte vara en person som pratar med flyt. Däremot behöver du ha strategier för att hantera de tankar och känslor som kommer upp när orden hakar upp sig och som hindrar dig från att säga det du vill. Jag vill uppmuntra dig att skrota skammen, våga ta plats och våga säga det du vill säga.

Här har du ett val. Antingen fortsätta att låta dina tankar och känslor begränsa dig och därmed få svårare att skapa det liv du vill ha. Eller att omfamna allt det innebär att vara en stammande person och göra det till din styrka när du skapar det liv du vill ha. Om du är intresserad av det, då ska du höra av dig till mig, så berättar jag hur npf-coaching kan stödja dig i detta.

Boel Olin
/din guide till en fungerande vardag med npf


Kategorier: Fungerande vardag med npf, Hjälpsamma strategier, Kunskap om diagnoser